Värderingsintyg

Som legitimerade Hyresmäklare kan vi utfärda värderingsintyg till Er som exempelvis behöver underlag till din bank eller när Ert företag äger fastigheten/bostaden Ni hyr och bor i. Vi upprättar en skriftlig dokumentation avseende marknadsmässig hyresnivå; vänligen kontakta oss för mer information.